HIPOGLIKEMIJA

SANTRAUKA
 • Hipoglikemija – dažniausia cukrinio diabeto (CD) gydymo komplikacija.
 • Sergant CD daugiau nei 50 proc. hipoglikemijų lieka neatpažintos.
 • Dėl galimų komplikacijų itin svarbi hipoglikemijos prevencija, atpažinimas ir laiku suteiktas gydymas žmonėms, vartojantiems insuliną ar insulino sekreciją skatinančius vaistus.

Hipoglikemija – dažniausia cukrinio diabeto (CD) gydymo komplikacija. Hipoglikemija siejama su bloga diabeto kontrole - jos baimė neretai tampa kliūtimi, siekiant glikemijos tikslų. Sunki hipoglikemija gali tapti avarijų keliuose, nelaimingų atsitikimų namie ar darbe, aritmijų ar net mirties priežastimi, todėl hipoglikemijos prevencija, simptomų atpažinimas ir gydymas yra itin svarbūs insuliną ar insulino išsiskyrimą skatinančius vaistus (sulfanilkarbamidus, meglitinidus) vartojantiems žmonėms.
 
Hipoglikemijų dažnis
1 tipo cukriniu diabetu sergantieji vidutiniškai patiria 1 - 2 hipoglikemijos epizodus per savaitę, 30 – 40 proc. jų per metus išsivysto sunki hipoglikemija. 2 tipo CD sergantiesiems hipoglikemijos retesnės. UKPDS (The UK Prospective diabetes Study) studijos duomenimis, per metus 40 proc. pacientų, vartojančių insuliną ir 20 proc. – sulfanilkarbamidus patyrė hipoglikemiją. Insuliną vartojančiųjų grupėje, 3 proc. asmenų stebėti sunkios hipoglikemijos epizodai. Sekant 70-ies CD sergančių asmenų gliukozės koncentraciją nuolatine gliukozės stebėjimo sistema, nustatyta, kad neatpažintas hipoglikemijas patyrė 62,5 proc. 1 tipo CD sergantieji ir 46,6 proc. - 2 tipo CD sergantieji. Svarbu, kad net 73,7 proc. visų hipoglikemijų įvyko naktį.
 
Hipoglikemijos klasifikacija
ADA (angl. American Diabetes Association) hipoglikemiją apibrėžia kaip visus neįprastai mažos gliukozės koncentracijos plazmoje epizodus, esant simptomams ar be jų, galinčius pakenkti individualiai. Įprastu atveju hipoglikemijai būdinga Whipple triada:
1. Hipoglikemijos simptomai (lentelė - Hipoglikemijos simptomai);
2. Žema plazmos gliukozės koncentracija (< 3,9 mmol/l);
3. Simptomai išnyksta, padidėjus gliukozės koncentracijai plazmoje.
Vyresniame amžiuje hipoglikemija gali pasireikšti neurologine simptomatika – sutrikusia sąmone, elgesio pakitimu, sutrikusiomis pažintinėmis funkcijomis, hemipareze. Šiuo atveju simptomai praeina, padidėjus gliukozės koncentracijai plazmoje.
 
ADA pateikia hipoglikemijos klasifikaciją sergant CD:
 • Dokumentuota simptominė hipoglikemija – tipiniai hipoglikemijos simptomai, lydimi gliukozės kiekio plazmoje <3,9 mmol/l;
 • Besimptomė hipoglikemija - gliukozė plazmoje < 3,9 mmol/l be tipinių hipoglikemijos simptomų;
 • Galima simptominė hipoglikemija - tipiniai hipoglikemijos simptomai, tačiau gliukozės kiekis plazmoje netirtas;
 • Pseudohipoglikemija - tipiniai hipoglikemijos simptomai, tačiau gliukozės kiekis plazmoje > 3,9 mmol/l.
 
Hipoglikemija pagal sunkumą skirstoma į:
 • Lengva: pasireiškia autonominiais simptomais. Pacientas gali pats sau suteikti pagalbą.
 • Vidutinė: pasireiškia autonominiais ir neuroglikopeniniais simptomais. Pacientas gali pats sau suteikti pagalbą.
 • Sunki: reikalinga kito žmogaus pagalba. Dažniausiai pacientas būna be sąmonės (glikemija dažniausiai < 2,5 mmol/l).
 
Hipoglikemijos rizikos veiksniai
Hipoglikemijos rizikos veiksniai skirstomi į įprastinius ir dėl su hipoglikemija susijusios autonominės disfunkcijos (lentelė - Hipoglikemijos rizikos veiksniai).
 
Hipoglikemijos komplikacijos
Hipoglikemija siejama su blogesne diabeto kontrole - jos baimė tampa kliūtis asmenims, siekiant tikslinės glikemijos.
Pasikartojančios hipoglikemijos sutrikdo asmens gebėjimą pajausti šios būklės simptomus, todėl didėja sunkios hipoglikemijos išsivystymo rizika, tačiau tai – grįžtamas procesas. Nesikartojant hipoglikemijoms 2 dienas - 3 mėnesius, hipoglikemijos pajautimas santykinai atsistato.
Sergantiems 2 tipo CD ir turintiems kardiovaskulinę patologiją ar didelę jos riziką, simptominė hipoglikemija (< 2,8 mmol/l) susijusi su didesniu mirtingumu. Mechanizmas siejamas su dėl hipoglikemijos stimuliuojamos simpatoadrenerginės sistemos aktyvavimu ir padidėjusia epinefrino sekrecija, bet ne su hipoglikemija per se.
Tyrimais įrodyta, jog 2 tipo CD sergantiesiems sunkių hipoglikemijų epizodai didina demencijos riziką, tuo tarpu 1 tipo CD sergantiesiems pasikartojančių hipoglikemijų ir sumažėjusių kognityvinių funkcijų ryšys neįrodytas, susilpnėjęs kognityvinis pajėgumas siejamas su mikrovaskulinėmis komplikacijomis.
 
Hipoglikemijos gydymas
Esant galimybei – visada matuoti glikemiją prieš gydymą, tokios galimybės nesant - rekomenduojama elgtis taip, kaip įvykus hipoglikemijai.
Esant lengvai ar vidutinio sunkumo hipoglikemijai, kai pacientas gali sau padėti, rekomenduojami angliavandeniai p/o (lentelė - Hipoglikemijos gydymas).
Esant sunkiai hipoglikemijai, kai pacientas dar sąmoningas, rekomenduojami angliavandeniai p/o arba intraveninė gliukozės injekcija (lentelė - Hipoglikemijos gydymas)
Esant sunkiai hipoglikemijai ar hipoglikeminei komai, kai pacientas nebegali sau padėti reikalinga intraveninė gliukozės injekcija arba gliukagonas į raumenis ar į veną (lentelė - Hipoglikemijos gydymas)
 
Hipoglikemijos prevencija
Svarbiausia hipoglikemijos prevencijos priemonė - rizikos veiksnių vengimas:
 • Kiekvieno apsilankymo pas gydytoją metu paklausti pacientų apie simptominių ir besimptominių hipoglikemijų buvimą, įvertinti hipoglikemijos riziką;
 • Optimizuoti medikamentų dozę;
 • Būtina išmokyti pacientus ir jų artimuosius atpažinti hipoglikemijos simptomus ir laiku imtis priemonių jos išvengti;
 • Rekomenduojamas gliukozės koncentracijos kraujyje matavimas vakare prieš miegą. Hipoglikemijų prevencijai saugi glikemija - > 6 mmol/l. Esant glikemijai < 6 mmol/l, hipoglikemijos išsivystymo rizika padidėja iki 80 proc.;
 • Insulinu gydomiems pacientams, nejaučiantiems hipoglikemijų, kartojantis sunkioms hipoglikemijoms, turintiems kardiovaskulinę ligą ar jos riziką, rekomenduojama siekti aukštesnių glikemijos tikslų.
REKOMENDACIJOS
 • Rekomenduojamas gliukozės kiekio kraujyje matavimas vakare prieš miegą. Hipoglikemijų prevencijai saugi glikemija - > 6 mmol/l.
 • Esant galimybei – visada matuoti glikemiją prieš hipoglikemijos gydymą.
 • Paciento, turinčio didelę sunkios hipoglikemijos riziką, artimieji turi mokėti sušvirkšti gliukagono į raumenis ar po oda.

CD - cukrinis diabetas, ADA - Amerikos diabeto asociacija