TZD EFEKTYVUMAS KLINIKINIUOSE TYRIMUOSE

DIABETO KOMPLIKACIJOS, MIRTINGUMAS, KARDIOVASKULINIŲ LIGŲ RIZIKA

TZD palankiai veikia kai kuriuos KV rizikos veiksnius (mažina rezistentiškumą insulinui bei hiperinsulinemiją, teigiamai veikia lipidų apykaitą, neženkliai mažina kraujospūdį, sustiprina fibrinolizę, pagerina endotelio funkciją, slopina uždegiminį procesą kraujagyslėse bei kraujagyslių lygiųjų raumenų ląstelių proliferaciją), todėl buvo tikimasi, kad ši vaistų grupė pagerins ir KV išeitis. 2007m. atliktoje 42 randomizuotų klinikinių tyrimų meta-analizėje  nustatyta, kad roziglitazono vartojimas susijęs su statistiškai reikšmingu 30-40% miokardo infarkto rizikos (MI) padidėjimu bei ribinio reikšmingumo 64% kardiovaskulinio (KV) mirštamumo padidėjimu. Randomizuotas klinikinis tyrimas, vertinantis rosiglitazono poveikį KV išeitims (RECORD - Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of Glycaemia in Diabetes) nepaneigė galimai didesnės MI rizikos, gydant roziglitazonu. Todėl nuo 2010 metų Europos vaistų agentūros bei JAV Maisto ir vaistų kontrolės administracijos sprendimu/nurodymu uždraustas preparatų, turinčių savo sudėtyje rosiglitazono, vartojimas.  Siekiant įrodyti ar paneigti rosiglitazono kardiovaskulinį saugumą, FDA pareikalavo gamintojų atlikti nepriklausomą RECORD studijos analizę. Analizės metu nepriklausomi ekspertai nustatė, kad RECORD studijoje gydymas rosiglitazonu nepadidino MI rizikos lyginant su standartiniu gydymu. Analizės rezultatai 2013 metais buvo aptarti jungtiniuose Endokrinologų ir Vaistų kontrolės komitetų susitikimuose (angl. Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee, the Drug Safety and Risk Management Advisory Committee), kuriuose rekomenduota panaikinti rosiglitazono vartojimo draudimą. Atsižvelgdama į šias rekomendacijas, 2013 metų pabaigoje FDA atnaujino leidimą skirti rosiglitazoną cukrinio diabeto gydymui Amerikoje.  
Meta-analizė, vertinanti pioglitazono KV saugumą, padidėjusios KV rizikos nenustatė. 2005 m. atliktas randomizuotas placebo kontroliuojamas tyrimas (PROactive -PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events), kurio tikslas buvo palyginti suminį KV rizikos, sudarytos iš KV įvykių ir gydomųjų procedūrų  dažnio skirtumą pioglitazono ir kontrolinėje grupėje. Tyrimo metu stebėtas rizikos mažėjimas pioglitazono grupėje statistiškai reikšmingo skirtumo nepasiekė, tačiau, lyginant su kontroline grupe, nustatytas statistiškai reikšmingas suminis bendro mirštamumo, ne mirtino MI ir insulto sumažėjimas (11,5% vs 13,5%), kuris buvo pasirinktas kaip antrinis tikslas. Todėl pioglitazonas, priešingai nei rosiglitazonas, galėtų būti skiriamas pacientams su KV rizika.

PREDIABETAS

Prospektyvinio daugiacentrinio atsitiktinių imčių tyrimo metu (DREAM - Diabetes REduction Assessment with ramipril and rosiglitazone Medication) nustatytas statistiškai reikšmingas 62% 2 tipo diabeto rizikos sumažėjimas pacientams su gliukozės toleravimo sutrikimu ar alkio hiperglikemija, tris metus vartojusiems roziglitazoną. Atokieji DREAM tyrimo rezultatai parodė, kad teigiamas roziglitazono poveikis išlieka ir nutraukus gydymą - po 1,6 metų roziglitazoną vartojusiems asmenims nustatyta 39% mažesnė CD rizika bei 17% didesnis normoglikemijos dažnis, lyginant su placebo grupe.

NEALKOHOLINĖ HEPATOSTEATOZĖ

Keliose nedidelėse prospektyvinėse studijose nustatyta, kad TZD gerina biocheminius ir histologinius hepatosteatozės rodiklius.

POLICISTINIŲ KIAUŠIDŽIŲ SINDROMAS (PKS)

Gydant moteris su policistinių kiaušidžių sindromu, dėl padidėjusio jautrumo insulinui, gali atsinaujinti ovuliacija, todėl padidėja nėštumo tikimybė. Nėštumo atveju gydymas antidiabetiniais preparatais nedelsiant turi būti pakeistas į gydymą insulinoterapija.