SGTL-2 i EFEKTYVUMAS KLINIKINIUOSE TYRIMUOSE

DIABETO KOMPLIKACIJOS, MIRTINGUMAS, KARDIOVASKULINIŲ LIGŲ RIZIKA

SGLT-2 inhibitoriai, be glikemiją mažinančio poveikio, pasižymi ir kitu poveikiu: mažina arterinį kraujo spaudimą (daugiau sistolinį) bei, skatindami gliukozės pasišalinimą su šlapimu, mažina svorį.
 
EMPA-REG OUTCOME tyrime lygintas empagliflozinas ir placebo. Tirti pacientai, sergantys 2 tipo CD ir turintys įrodytą aterosklerotinę kardiovaskulinę patologiją. Pirminė baigtis – mirtis dėl KV ligų, nemirtinas MI ar nemirtinas insultas (MACE).
Rezultatai: tyrimo metu buvo įrodytas vaisto pranašumas prieš placebo. Įrodytas vaisto saugumas (neprastesnis efektyvumas kaip placebo) mirtims dėl KV ligų, nemirtinam MI, nemirtinam insultui ar hospitalizacijai dėl NKA. Statistiškai reikšmingai mažiau hospitalizacijų dėl ŠN, mirčių dėl KV ligų atvejų.
 
CANVAS ir CANVAS-R tyrime lygintas kanagliflozinas ir placebo. Tirti pacientai sergantys 2 tipo CD ir turintys KŠL, kuriems >30 metų, arba turintys bent 2 KŠL rizikos veiksnius, kuriems >50 metų. Pirminė baigtis – KV mirtys, nemirtinas MI ar nemirtinas insultas (MACE).
Rezultatai: statistiškai reikšmingai mažesnė rizika MACE. Mažesnė rizika hospitalizacijai dėl ŠN. Albuminurijos progresavimas rečiau stebėtas kanagliflozino grupėje. 40 proc. GFG sumažėjimas, inkstų pakaitinės terapijos reikalingumas ar mirtis dėl renalinių priežasčių rečiau stebėta grupėje, gydytoje kanagliflozinu.
Pašaliniai reiškiniai: stebėta didesnė amputacijų rizika (kojų pirštų ar čiurnos lygyje).
 
CREDENCE tyrime lygintas kanagliflozinas ir placebo. Į tyrimą įtraukti pacientai, sergantys 2 tipo CD, KV liga, gaunantys maksimaliai toleruojamas AKFI ar angiotenzino receptorių blokerių dozes, kurių šlapimo albumino-kreatinino santykis 300-5000 mg/g ir aGFG nuo 30 iki <90 ml/min/1,73m2.
Pirminė baigtis: galutinės stadijos inkstų liga ( dializė, transplantacija, aGFG <15 ml/min/1,73m2), serumo kretinino padvigubėjimas, mirtis dėl inkstų ar kardiovaskulinės priežasties.
Rezultatai: kanagliflozino (100 mg) pranašumas sudėtinei išeičiai dėl inkstų ligos, įskaitant progresiją iki galutinės stadijos inkstų ligos, kardiovaskuliniam mirtingumui, MACE, hospitalizacijai dėl ŠN.
Amputacijų rizika: didesnė nei kituose SGLT-2 inhibitorių tyrimuose, tačiau nebuvo reikšmingai didesnė lyginant su placebo.
 
DECLARE–TIMI 58 lygintas dapagliflozinas ir placebo. Tirti 2 tipo CD sergantys pacientai. Tyrimas skiriasi nuo kitų, nes tik 40 proc. pacientų turėjo aterosklerotinę KV ligą (ankstesniuose tyrimuose tokie pacientai sudarė didžiąją dalį pacientų). Pirminė baigtis – KV mirtys, nemirtinas MI ar nemirtinas insultas (MACE).
Rezultatai: įrodytas vaisto saugumas (non-inferiority) MACE lyginant su placebo. Mažesnis hospitalizacijų dėl ŠN dažnis.
 
DAPA-HF tyrime tirta dapagliflozino įtaka širdies nepakankamumo išeitims. Tirti pacientai, turintys ŠN ir išmetimo frakciją ≤40%, sergantys ir nesergantys CD. Pirminė baigtis – ŠN pablogėjimas (hospitalizacijos dėl ŠN, skubūs vizitai dėl ŠN, reikalaujantys intraveninės terapijos) ar KV mirtis.
Rezultatai: įrodytas dapagliflozino pranašumas sumažinant riziką ŠN pablogėjimui ar KV mirčiai, nepriklausomai nuo to, ar pacientas serga CD.
 
MACE – angl. major adverse cardiovascular events, liet. Didieji nepageidaujami kardiovaskuliniai įvykiai, kuriuos sudaro mirtis dėl KV ligų, nemirtinas MI ar nemirtinas insultas
KV – kardiovaskulinis; CD – cukrinis diabetas; MI – miokardo infarktas; NKA – nestabili krūtinės angina; ŠN – širdies nepakankamumas.