SGTL-2 INHIBITORIAI

  • Dapagliflozinas*
  • Empagliflozinas*
  • Kanagliflozinas
*Lietuvoje registruoti vaistai.

SGLT-2 inhibitoriai – antidiabetiniai preparatai, didinantys gliukozės ekskreciją su šlapimu bei mažinantys alkio ir postprandialinės gliukozės koncentraciją kraujyje. Jie nestimuliuoja  insulino sekrecijos ir nesukelia hipoglikemijos.

SGLT - Sodium Glucose Cotransporter - Natrio gliukozės kotransporteriai