GAIRĖS

2018 m. ADA ir EASD sutarimas

Pagrindinės rekomendacijos:
- Turėtų būti į pacientą orientuota sveikatos priežiūra.
- Sergantiesiems CD turėtų būti pasiūlyta dalyvauti vykstančiuose mokomosiose programuose.
- Renkantis gliukozę mažinančius preparatus, reikia atsižvelgti į paciento galimybes juos vartoti.
- Sergantiems 2 tipo CD ir koronorine širdies liga, rekomenduojamas gydymas SGLT-2 inhibitoriumi ar GLP-1 receptorių analogu dėl jų teigiamo poveikio širdies ir kraujagyslių sistemai.
- Sergantiems 2 tipo CD ir koronoraine širdies liga bei kartu esant širdies nepakankamumui, rekomenduojamas gydymas SGLT-2 inhibitoriumi.
- Sergantiems 2 tipo CD ir koronoraine širdies liga su ar be širdies nepakankamumo, gydymas SGLT-2 inhibitoriumi mažina koronarinės širdies ligos progresavimą. Jei šie preparatai kontrindikuotini, GLT-1 receptorių analogai taip pat mažina šią riziką.
- Pacientams turėtų būti pasiūlytas individualus mitybos planas.
- Nutukusiems ar turintiems viršsvorio pacientams turėtų būti paaiškinta svorio metimo svarba, pasiūlyta dalyvauti gyvenimo būdo ir mitybos keitimo programose.
- Sergantiems 2 tipo CD turėtų būti paaiškintas fizinio aktyvumo glikemiją mažinantis poveikis.
- Bariatrinė chirurgija rekomenduojama suaugusiems sergantiems 2 tipo CD, jei KMI ≥ 40.0 kg/m2 (azijiečiams ≥ 37.5 kg/m2) ar KMI 35.0–39.9 kg/m2 (azijiečiams 32.5–37.4 kg/m2), jei kitaip nepavyksta sumažinti svorio.
- Pirmo pasirinkimo vaistas 2 tipo CD gydymui - Metforminas.
- Kiti preparatai priededami atsižvelgiant į pacientą ir jo kliinikinę būklę. Svarbu atsižvelgti į koronarinės širdies ligos diagnozę, širdies nepakankamumą, galimus vaistų pašalinius poveikius - hipoglikemiją, svorio augimą bei toleravimą ar kainą.
- Intensyvinant gydymą reikia atsižvelgti į galimus vaisto pašalinius poviekius, lydinčias ligas ir gydymo kainą.
- Jei pacientui reikalingas stipresnis glikemiją mažinantis poveikis, GLP-1 receptorių agonistas turėtų būti pirmiau pasirenkamas už insuliną. Tačiau esant aukštai glikemijai ar hiperglikemijos simptomams, rekomenduojamas insulinas.
- Jei gydymas peroraliniais preparatais ir baziniu insulinu nepakankamas, rekomenduojama skirti GLP-1 receptorių agonistą, SGLT-2 inhibitorių ar greito veikimo insuliną prieš valgius.
- Koreguojant gydymą, reikia atsižvelgti į vaisto prieinamumą, kainą ir kompensaciją.

Plačiau skaitykite čia

2018 m. AACE/ACE rekomendacijos

Plačiau skaitykite dokumente

2018 m. ADA rekomendacijos

2018 m. redakcijoje paskelbti atnaujinimai:
1 skyrius. Sveikatos priežiūros pagerinimas ir teikimas. Šis skyrius pervadintas, kad labiau atspindėtų esmę ir būtų aiškiau suprantamas. Pridėta nauja rekomendacija dėl turimų duomenų naudojimo siekiant pagerinti diabeto priežiūros kokybę ir sumažinti jos kainą. Taip pat aprariami socialiniai sveikatos priežiūros veiksniai. Papildomai išskiriamas telemedicinos panaudojimas skubiais atvejais.
2 skyrius. Cukrinio diabeto klasifikacija ir diagnostika. Kadangi pastaruoju metu skelbiama, jog tiriant HbA1c gali būti netikslus dėl įvairių hemoglobino variantų, tyrimo pakliadų, būklių, susijusių su trumpesniu eritrocitų gyvavimu, paskelbtos papildomos rekomendacijos, kaip tinkamai įvertinti HbA1c esant konkretiems lydintiems susirgimams. Pakeistos ištyrimo vaikų ir paauglių 2 tipo diabeto ištyrimo rekomendacijos, siūlant tirti turinčius viršsvorio ar nutukusius asmenis, turinčius vieną ar daugiau nurodytų rizikos veiksnių. Pridėtas patikslinimas, tačiau kol kas ne rekomendacija, kad kai kuriose populiacijose galima numatyti visuotinę patikrą dėl cukrinio diabeto, kur yra didesnė šios ligos tikimybė. Papildomai išskirta kategorija, kurioje aprašomi cukrinio diabeto, išsivysčiusio po transplantacijos, moksliniai tyrimai.
3 skyrius. Visapusiškas paciento ištyrimas ir lydinčių ligų įvertinimas. Peržiūrėta ir pakeista visapusiško paciento ištyrimo lentelė, papildyta informacija apie rekomenduojamą tyrimų dažnį ir periodiškumą tiek pirmo, tiek tolimesnių apsilankymų metu. Patikslintos vakcinacijos rekomendacijos, kad kuo labiau atitiktų Ligų Prevencijos ir Kontrolės Centro pateiktąsias. Papildyta galimybe pacientui rinktis kalbą bendraujant su specialistu. Prie lydinčių ligų grupių pridėtas pankreatitas, papildyta rekomendacijomis apie kasos beta ląstelių transpantaciją siekiant išvengti pooperacinio diabeto po pankreatektomijos gydant lėtinį medikamentams rezistentišką pankreatitą. Papildyta rekomendacija pacientams, esant hipogonadizmo požymių ir simptomų, tirti testosterono koncentraciją kraujyje.
4 skyrius. Gyvenimo būdo korekcija. Pakeista rekomendacija, apimanti individualius ir grupių bei technologijomis paremtomų platformų diabeto savikontrolės ir pagalbines priemones. Papildytas mitybos poskyris ir patikslinta, kad ADA nėra nustačiusi idelių makroelementų proporcijų maiste ir kiekvienam pacientui turėtų būti sudarytas individualus mitybos planas. Papildyta informacija apie mažai angliavandenių turinčias dietas sergantiems cukriniu diabetu.
5 skyrius. 2 tipo cukrinio diabeto prevencija arba atitolinimas. Rekomendacijos dėl metformino skyrimo atnaujintos taip, kad geriau atspindėtų Diabeto Prevencijos Programos duomenis.
6 skyrius. Glikemijos tikslai. Remiantis naujausiais duomenimis, nenutrūkstamas glikemijos monitoravimas (CGM) nebeapsiriboja vyresniais nei 25 metų 1 tipo cukriniu diabetu sergančiaisiais, tačiau rekomenduojamas visiems, vyresniems nei 18 metų, nepasiekiantiems glikemijos tikslų. Papildyta apie naujus glikemijos matavimo aparatus. Patikslinta informacija apie naujus CGM prietaisus, kuriems gydymo sprendimams priimti nereikalinga glikemijos savikontrolė. Kaip ir 2-ame skyriuje, aptariama HbA1c tyrimo ribotumas kai kurioms populiacijoms, priklausomai nuo hemoglobino varianto, skirtingos eritrocitų gyvavimo trukmės, rasės, amžiaus. Patikslinta hipoglikemijos klasifikacija:  lygio hipoglikemija pervadinta iš "Gliukozės pavojaus vertės" į "Hipoglikemijos įspėjimo vertę".
7 skyrius. Nutukimo gydymas sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu. Atnaujinta informacija apie nutukimui gydyti skirtų vaistų kainas remiantis nacionalinėmis vidutinėmis vaistų įsigyjimo kainomis.
8 skyrius. Medikamentinis gydymas. Gydymo rekomendacijos atnaujintos remiantis neseniai pasibaigusiais kardiovaskulinės rizikos tyrimais, pabrėžiant, kad pacientams, serkantiems širdies kraujagyslių ateroskleroze, gydymas pradedamas gyvenimo būdo korekcija ir metforminu, vėliau pridedant preparatą, kuris mažina didžiųjų kardiovaskulinių įvykių dažnį ir/ar kardiovaskulinį mirtingumą, prieš tai įvertinus vaisto ir paciento ypatumus. Gydymo algoritmas pakoreguotas remiantis širdies kraujagyslikų aterosklerozės gydymo rekomendacijomis. Pridėta nauja lentelė, kurioje apibendrinti glikemiją mažinančių vaistų ypatumai ir poveikis atitinkamiems pacientams. Taip pat pridėtas vaistų kainos įvertinimas.
9 skyrius. Širdies ir kraujagyslių ligos bei jų rizikos įvertinimas. Papildyta nauja rekomendacija, kad visi sergantys cukriniu diabetu namuose turi matuoti arterinį kraujo spaudimą, kad būtų išvengta "balto chalato hipertenzijos" ir pagerėtų antihipertenzinių vaisų vartojimas. Pridėta nauja arterinės hipertenzijos gydymo schema sergantiems cukriniu diabetu bei nauja lentelė, kuriuoje palyginamos intensyvaus ir įprastinio antihipertenzinio gydymo studijos. Papildyta rekomendacija, esant rezistentiškai hipertenzijai, gydymą papildyti mineralkortikoidų receptorių antagonistu. Lipidų gydymo rekomendacijos pakeistos suskirsčius pacientus pagal riziką į dvi grupes: esant dokumentuotai širdies kraujagyslių aterosklerozei ir nesant. Remiantis studijomis, kad tiek vidutinio, tiek vyresnio amžiaus žmonėms nauda panaši, nesant širdies kraujagyslių aterosklerozės, tiek 40-75 m., tiek >75 m. pacientai apjungiami į vieną grupę ir rekomenduojama vidutinio intensyvumo statinų terapija. Gydymo statinais lentelė atnaujinta nauju rizikos įvertinimu ir amžiaus grupių perskirstymu. Reminantis naujausiais tyrimais, išliekant MTL cholesteroliui >70 mg/dl skiriant maksimalią toleruojamą statinų dozę sergantiems cukriniu diabetu ir širdies kraujagyslių aterosleroze, pridėti kitą vaistą - ne statiną. Rekomendacijų tekstas atnaujintas remiantis naujausiais kardiovaskulinių ligų klinikiniais tyrimais.
10 skyrius. Mikrovaskulinės komplikacijos ir pėdų priežiūra. Pakeista lentelė, kurioje susisteminta lėtinės inkstų ligos klasifikacija ir paciento priežiūra kiekvienoje jos stadijoje. Taip pat pridėta nauja lentelė, kurioje aprašomos lėtinės inkstų ligos komplikacijos ir reikalingi klinikiniai bei laboratoriniai tyrimai. Pridėtas naujas skyrius - ūminis inkstų pažeidimas. Aprašomas glikemiją mažinančių preparatų poveikis atitolinant inkstų pažeidimo progresavimą su nuorodomis į paskutinius širdies ir kraujagylių ligų klinikinius tyrimus, kuriuose vaistų poveikis inkstams vertintas kaip antrinis rezultatas. Nauja rekomendacija prideta gydant proliferacinę diabetinę retinopatiją - Ranizumabas (endotelio kraujagyslių augimo faktoriaus blokatorius) efektyvumu nenusileidžia standartiniam gydymui ir visos tinklainės fotokoaguliacijai. Naujame skyriuje aprašomi įvairus įrodymai diabetinę pėdos opą gydant hiperbarine oksigenacija.
11 skyrius. Vyresnio amžiaus pacientai. Pridėtos trys naujos rekomendacijos, pabrėžiančios individualizuoto gydymo siekient sumažinti hipoglikemijo riziką, svarbą, vengti pergydymo ir kuo labiau supaprastinti gydymą siekiant tikslinio HbA1c.
12 skyrius. Vaikai ir paaugliai. Siekiant skyrių padaryti kuo išsamesnį ir atsižvelgiant į naujausias technologijas, pridėtos papildomos 1 tipo cukrinio diabeto gydymo vaikams ir paaugliams rekomendacijos intensyvia insulino terapija, glikemijos savikontrolės, CGM ir automatinės insulinoterapijos sistemų. Įvardinta rizika paremtos patikros dėl celiakijos svarba sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu. Pašalinta rekomendacija vertinti glomerulų filtracijos greitį, nes jauniems pacientams jo reikšmė turi mažą vertę. Išplėstas 2 tipo cukrinio diabeto vaikams skyrius.
13 skyrius. Diabeto gydymas nėštumo metu. Pabrėžta, kad insulinas yra pirmo pasirinkimo vaistas nėščiosioms, sergančioms tiek 1, tiek 2 tipo cukriniu diabetu. Remiantis naujausiomis rekomendacijomis, preeklampsijos rizikos mažinimui nuo pirmo trimestro pabaigos rekomenduojama pridėti mažą dozę aspirino sergančiomis tiek 1, tiek 2 tipo cukriniu diabetu.
14 skyrius. Diabeto gydymas ligoninėje. Insulinas degliutekas pridetas gydant enteriniu/parenteriniu būdu maitinamus pacientus


Plačiau skaitykite šiame dokumente

2017 m. AACE/ACE sutarimas

Pagrindiniai teiginiai:
1. Gyvenimo būdo korekcija yra būtina sergant cukriniu diabetu. Jis turi būti daugialypis, tęstinis ir apimti visą diabeto komandą. Tačiau šios pastangos neturi atidėti medikamentinio gydymo, kuris turėtų būti skiriamas lygiagrečiai paciento pastangoms keisti gyvenimo būdą. Medikamentinio gydymo skyrimas neturėtų būti tapatinamas su gyvenimo būdo korekcijos nesėkme, tačiau vertinamas kaip jos priedas.
2. Nutukę ar turintys viršsvorio pacientai, sergantis prediabetu ar cukriniu diabetu, turėtų būti skatinami numesti svorio. Svorio metimui rekomenduojama keisti gyvenseną: mažinti suvartojamų kalorijų, didinti fizinį aktyvumą, koreguoti elgseną. Jei reikalinga - skiriami svoriui mažinti patvirtinti medikamentai. Nutukimas - tai lėtinė liga ir reikalingas jo ilgalaikis gydymas.
3. Tikslinis HbA1s parenkamas individualiai remiantis paciento amžiumi, tikėtina gyvenimo trukme, lydinčiomis ligomis, diabeto trukme, hipoglikemijų rizika bei jų tikėtinomis pasėkmėmis, paciento motyvacija ir noru gydytis. HbA1c ≤6,5% - optimalus, jei jį galima pasiekti saugiai ir turimomis priemonėmis, tačiau galima svarstyti didesnes vertes konkretiems pacientams ar laikui bėgant, pacientui keisti tikslą.
4. Glikemijos kontrolės tikslus apima glikemijos nevalgius ir po valgio matavimas gliukomačiu.
5. Medikamentinis gydymas turi būti individualizuotas remiantis paciento ir vaistų ypatybėmis. Medikamentai parenkami pagal jų glikemiją mažinatį poveikį, veikimo mechanizmą, hipoglikemijos riziką, svorio priaugimo riziką, kitus nepageidaujamus poveikius, toleravimą, patogumą vartoti, tikimybę, kad pacientas vartos vaistą, kainą, saugumą sergat širdies, inkstų ar kepenų ligomis.
6. Pirmenybė - tiek sunkios, tiek lengvos hipoglikemijos rizikos sumažinimas. Tai svarbu saugumui, vaisto vartojimui ir gydymo kainai.
7. Svorio augimo rizikos sumažimas taip pat svarbus. Nuo to taip pat priklauso vaisto saugumas, nuolatinis vartojimas ir kaina.
8. Pradinė vaisto kaina yra tik dalis gydymo kainos, kuri taip pat apima hipoglikemijos ir svorio augimo stebėseną ir riziką. Vaisto saugumas ir efektyvumas turėtų būti svarbesnis už jo kainą.
9. Algoritme pateikiamas gydymo pasirinkimas pagal pradinį HbA1c. Jis pateikia, kokių priemonių imtis ar pridėti, tačiau leidžiamos individualios išimtys, kurios lems kitokius sprendimus.
10. Dažniausiai reikalinga kelių vaistų kombinacija ir turėtų būti svarstoma skirti vaistus, kurie turi papildomų poveikių.
11. Papildomas veikimas apima lipidų ir kraujospūdžio mažinimą bei lydinčių ligų gydymą.
12. Gydymas turėtų būti vertinamas dažnai (pvz. kas 3 mėn.), kol pasiekiami stabilūs tikslai - HbA1c, glikemija nevalgius ir po valgio, dokumentuotos ir tikėtinos hipoglikemijos, lipidų ir kraujospūdžio vertės, nepageidaujami poveikiai (svorio augimas, skysčių susilaikymas, kepenų, inkstų funkcijos sutrikimai, širdies ir kraujagyslių ligos), lydinčios ligos kiti laboratoriniai tyrimai, kiti vartojami vaistai, diabeto komplikacijos, psichosocialiniai veiksniai, lemiantys paciento slaugą. Retesnis stebėjimas galimas pasiekus norimus tikslus.
13. Gydymo režimas turėtų būti kuo paprastesnis, kad pacientas jo laikytųsi.
14. Šiame algoritme apimami FDA patvirtintos vaistų grupės, skirto gydyti 2 tipo cukrinį diabetą

Plačiau skaitykite šiame dokumente

2017 m. Jungtinės draugijų hipertencijos gairės

Pagrindinės rekomendacijos:
- Naujai išskiriamos kategorijos "padidėjęs arterinis kraujo spaudimas (AKS)" (sistolinis kraujospūdis 120-129 mmHg ir diastolinis kraujospūdis <80 mmHg); 1 statijos hipertenzija (sistolinis kraujospūdis 130-139 mmHg, diastolinis kraujospūdis 80-89 mmHg) ir 2 stadijos hipertenzija (sistolinis kraujospūdis ≥140 mmHg, diastolinis kraujospudis ≥90 mmHg).
- Esant padidėjusiam AKS (bet dar ne hipertenzijai), rekomenduojama gyvenimo būdo korekcija.
- Esant 1 stadijos hipertenzijai ir sergant širdies kraujagyslių ateoskleroze ar esant 10 metų kardiovaskulinei rizikai ≥10% (remiantis ACC/AHA skaičiuokle, kuri taip pat taikoma cholesterolio kontrolei), rekomenduojama tiek gyvenimo būdo korekcija, tiek medikamentinis gydymas.1 stadijos pacientams, kurių 10 metų kardiovaskulinė rizika <10%, galima rekomenduoti tik gyvenimo būdo korekciją.
- Esant 2 stadijos hipertenzijai, visiems turi būti skiriamas medikamentinis gydymas (taip pat rekomenduojama gyvenimo būdo korekcija.
- Tikslinis AKS visiems <130/80 mmHg.

Plačiau skaitykite šiame dokumente

2017 m. JAV Veteranų reikalų departamento gairės

Pagrindinės rekomendacijos:
- Visiems rekomenduojami specialisto į pacientą orientuoti gydymo sprendimai, individualus apmokymas ir abipuse nuotolinė komunikacija.
- Esant HbA1c 6,5-6,9%, 2 tipo cukrinio diabeto dianozę patvirtina išmatuota gliukozės koncentracija kraujyje nevalgius ≥7,0 mmol/l.
- Parenkamas tikslinis HbA1c ir individualus gydymo planas, remiantis mikrovaskulinių komplikacijų rizika, saugumu (vengiamt hipoglikemijų), lydinčiomis ligomis, tikėtina gyvenimo trukme, paciento pasirinkimu ir socialiniais veiksniais.
               - Pacientams, kuriems nenustatyta arba nustatytos lengvos mikrovaskulinės komplibacijos ir numatoma gyvenimo trukmė >10 metų, tikslinis HbA1c turėtų būti 6-7%.
               - Pacientams, kuriems nustatyta mikro ar makrovaskulinės komplikacijos, lydinčios ligos ar numatoma gyvenimo trukmė 5-10 metų, tikslinis HbA1c turėtų būti 7-8,5%.
               - Pacientams, kuriems yra pažengusios mikro ir makrovaskulinės komplikacijos, sunkios lydinčios ligos, apsunkinta savikontrolė (pvz. protinės būklės sutrikimai, negalia, nesilaiko dietos, žemas socialinis statusas) ar numatoma gyvenimo trukmė <5 metai, tikslinis HbA1c turėtų būti 8-9%.
- Nemedikamentinis gydymas turėtų apimti gyvenimo būdo korekciją: mitybą, fizinį aktyvumą, metimą rūkyti, ribotą alkoholio vartojimą, svorio mažinimą.
                - Rekomenduojama Viduržemio jūros dieta, jei tai atitinka paciento įsitikinimus
                - Jei nepasirenkama Viduržemio jūros dieta, rekomenduojama mažinti suvartojamų angliavandenių kiekį iki 14-45% ir rinktis maisto produktus, kurių yra žemas glikeminis indeksas.
- Metforminas turėtų būti pirmo pasirinkimo vaistas, nebent jis kontrindikuotinas. Jei jis nepakankamai efektyvus, pridedamas antro pasirinkimo preparatas. Kiti vaistai turėtų būti rezerviniai tiems atvejams, jei pacientas vaisto netoleruoja arba pasireiškia pašaliniai poveikiai.
- Stacionarinis gydymas:
                 - Intensyvios terapijos skyriuje arba pacientams po ūmaus miokardo infarkto, tikslinė gliukozės koncentracija kraujyje turėtų būti 6,1-10,0 mmol/l.
                 - Gydomiems kituose skyriuose, insulino terapija turėtų būti sudaryta iš bazinio ilgai veikiančio insulino ir greitai veikiančio insulino prieš valgius arba bazinio ilgai veikiančio insulino ir greito veikimo insulino, skiriamo pagal glikemiją. Tikslinė gliukozės koncentracija nepateikiama.
                 - Prieš išrašant, pacientai turėtų būti apmokomi.

Plačiau skaitykite šiame dokumente

2017 m. IDF Diabetinės pėdos rekomendacijos

Svarbiausi teiginiai:
- Svarbu apmokyti pacientą ir jo artimuosius diabetinės pėdos profilaktikos: papildomas dėmesys ir rekomendacijos gali paankstinti diagnostiką ir bus laiku imamasi priemonių.
- Esant diabetinei pėdai (bet kokioje stadijoje), svarbu intensyviai dirbti su pacientu, kad būtų išvengta amputacijos.

Plačiau skaitykite šiame dokumente

2017m. ADA diabetinės retinopatijos sutarimas

Plačiau skaitykite dokumente

NICE gairės: Diabetas nėštumo metu

Plačiau skaitykite dokumente

NICE gairės: 1 tipo cukrinio diabeto diagnostika ir gydymas suaugusiesiems

Pačiau skaitykite dokumente

NICE gairės: 2 tipo cukrinio diabeto gydymas

Plačiau skaitykite dokumente

NICE gairės: Didelės rizikos grupių 2 tipo cukrinio diabeto prevencija

Plačiau skaitykite dokumente

2017 m. IDF 2 tipo cukrinio diabeto gydymo pirminėje grandyje rekomendacijos

Plačiau skaitykite dokumente