SK EFEKTYVUMAS KLINIKINIUOSE TYRIMUOSE

DIABETO KOMPLIKACIJOS, MIRTINGUMAS, KARDIOVASKULINIŲ LIGŲ RIZIKA

SK poveikis diabeto komplikacijoms priklauso nuo hipoglikemizuojančio veikimo – mažėjant HbA1c, mažėja
mikrovaskulinių diabeto komplikacijų rizika. Atliktuose randomizuotuose tyrimuose dažnai naudojami įvairūs SK ir jų kombinacijos su kitais priešdiabetinias vaistais, todėl atskirų SK poveikio komplikacijoms išskirti negalima. ADVANCE tyrime skiriant vienos rūšies SK -Gliklazidą MR (kombinuojant su kitais vaistais nuo CD) gauta,kad 5 metų intensyvus gydymas reikšmingai sumažino bendrą makrovaskulinių ir mikrovaskulinių komplikacijų dažnį 10 proc., reikšmingai mažindamas mikrovaskulinių, labiausiai – nefropatijos dažnį, lyginant su įprastine terapija.

SK - sulfonilkarbamidas; CD - cukrinis diabetas; HbA1c - glikuotas hemoglobinas; ADVANCE - Action in Diabetes and Vascular Disease