DPP-4 INHIBITORIAI

DPP-4 inhibitoriai – geriamieji vaistai nuo cukrinio diabeto, slopinantys fermentą dipeptidilpeptidazę 4-ają ir tuo būdu prailginantys endogeninių inkretinų veikimą.
  • Sitagliptinas*
  • Linagliptinas*
  • Vildagliptinas*
  • Saxagliptinas*
  • Alogliptinas

*Lietuvoje parduodami vaistai.