DPP-4 INHIBITORIAI

DPP-4 inhibitoriai – geriamieji vaistai nuo cukrinio diabeto, slopinantys fermentą dipeptidilpeptidazę 4-ają ir tuo būdu prailginantys endogeninių inkretinų veikimą.
  • Sitagliptinas
  • Linagliptinas
  • Vildagliptinas
  • Saksagliptinas
  • Alogliptinas