DIABETO KOMPLIKACIJOS, MIRTINGUMAS, KARDIOVASKULINIŲ LIGŲ RIZIKA

Klinikiniuose efektyvumo tyrimuose nustatyta, jog DPP-4 inhibitoriai veikia keletą nepriklausomų KV rizikos veiksnių (mažina postprandialinę hiperglikemiją, sistolinį kraujo spaudimą, teigiamai veikia lipidų metabolizmą), todėl buvo tikimasi, kad gydymas šiais vaistais mažins KV riziką. Šiuo metu atliekami prospektyviniai atsitiktinių imčių placebo kontroliuojami tyrimai su visais rinkoje esančiais DPP-4 inhibitoriais, kurių pirminis tikslas yra įvertinti vaistų kardiovaskulinį saugumą. 2013 metų spalio mėnesį žurnale The New England Journal of Medicine publikuoti pirmų dviejų tyrimų rezultatai, kuriuose nepavyko įrodyti saksagliptino (SAVOR TIMI 53 – angl. Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients with Diabetes Mellitus Thrombolysis in Myocardial Infarction) bei alogliptino (EXAMINE – angl. Examination of Cardiovascular Outcomes with Alogliptin versus Standard of Care) teigiamo poveikio, mažinant KV (KV) riziką. SAVOR TIMI 53 – 2 metų trukmės tyrimas, kuriame dalyvavo 16492 pacientai, sergantys KV liga arba esantys didelės KV rizikos grupėje. Į EXAMINE tyrimą, trukusį 40 mėn., įtraukti 5380 pacientai, sergantys 2 tipo diabetu, 3 mėnesių iki tyrimo bėgyje hospitalizuoti dėl ūmaus miokardo infarkto ar nestabilios krūtinės anginos. Abiejų tyrimų metu ankstesnis antidiabetinis gydymas papildytas DPP-4 inhibitoriais bei vertinta rizika ūmių KV įvykių bei KV mirštamumo atžvilgiu lyginant su placebo. Tyrimų metu pacientų, gydytų DPP-4 inhibitoriais, grupėje reikšmingo skirtumo KV rizikos atžvilgiu lyginant su placebo nenustatyta. Pacientų svoris ir lipidų koncentracija kraujyje tarp grupių taip pat reikšmingai nesiskyrė. Be to SAVOR TIMI 53 tyrime stebėta dažnesnė pacientų hospitalizacija dėl širdies nepakankamumo (ŠN). Pastebėta, jog dėl ŠN dažniau hospitalizuoti pacientai, turintys didesnę riziką arba jau sirgę ŠN.
2015 m. baigta TECOS studija, kurioje dalyvavo 14671 pacientai iš 38 šalių. Pirminiai studijos tikslai apėmė mirites nuo širdies ir kraujagysių ligų, nemirtino infarkto, nemirtino insulto ir hospitalizacijos dėl nestabilios krūtinės anginos dažnius. Vidutinė paciento stebėjimo trukmė buvo 3 metai. Pirminių tikslų dažniai gydymo sitagliptinu ir placebo grupėse nesiskyrė. Naujų širdies nepakankamumo atvejų dažniai taip pat nesiskyrė.