CUKRINIO DIABETO KONTROLĖS TIKSLAI

SANTRAUKA
  • Optimali glikemijos kontrolė - esminis siekis, gydant cukrinį diabetą.
  • Tiek alkio glikemija, tiek glikemija po valgio siejasi su diabeto komplikacijomis ir turi įtaką HbA1c kiekiui.
  • Glikemijos kontrolės tikslai turi būti individualūs, atsižvelgiant į paciento amžių, diabeto trukmę, hipoglikemijos riziką, kardiovaskulines komplikacijas, numatomą gyvenimo trukmę.
   
Optimali glikemijos kontrolė yra esminis siekis, gydant cukrinį diabetą. Tyrimais įrodyta, jog esant HbA1c >7.0 proc., reikšmingai didėja mikrokraugyslinių ir makrokraujagyslinių komplikacijų rizika, nepriklausomai nuo skiriamo gydymo. Diabeto kontrolės ir komplikacijų tyrimas (DCCT - Diabetes Control and Complications Trial) su 1 tipo CD sergančiaisiais ir Jungtinės Karalystės prospektyvinė diabeto studija (UKPDS - United Kingdom Prospective Diabetes Study) su 2 tipo CD sergančiaisiais parodė, jog HbA1c sumažėjimas 1.0 proc. sąlygoja mikrokraujagyslinių komplikacijų rizikos sumažėjimą 37 proc., miokardo infarkto - 14 proc, mirčių nuo diabeto - 21 proc.

Tiek alkio, tiek glikemija po valgio tiesiogiai siejasi su komplikacijų rizika. Tyrimų metaanalizė rodo, jog alkio glikemija >5.6 mmol/l didina KV įvykių dažnį, o glikemija po valgio >7.8 mmol/l didina bendrą mirtingumą.

Randomizuotų klinikinių tyrimų rezultatai rodo, kad intensyvi glikemijos kontrolė mažina mikrokraujagyslinių, tačiau neturi įtakos makrokraujagyslinių komplikacijų rizikai tiek neseniai diagnozuoto 1 tipo, tiek 2 tipo CD metu. Tik UKPDS tyrimo ilgalaikiai 10 metų stebėjimo rezultatai parodė, jog nustačius 2 tipo CD ir iš karto paskyrus gydymą metforminu antsvorį ar nutukimą turintiems pacientams, siekiant griežtos glikemijos kontrolės, po 10 metų šioje grupėje stebėta reikšmingai mažesnė rizika susirgti miokardo infarktu, lyginant su įprastai gydytais pacientais.

Trys didieji tyrimai — Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD), Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation (ADVANCE), and Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT) — vertino intensyvios glikemijos kontrolės naudą 2 tipo CD sergantiesiems ir nenustatė didžiųjų kardiovaskulinių įvykių dažnio skirtumo tarp įprastai ir intensyviai gydytų pacientų grupių, tačiau patvirtino sumažėjusią mikrokraujagyslinių komplikacijų riziką pacientams, pasiekusiems mažesnį HbA1c.

Šie tyrimai įrodo, kad HbA1c <7 proc. jaunesniems pacientams su neseniai diagnozuotu CD gali sąlygoti mažesnę mikro ir makrokraujagyslinių komplikacijų riziką ateityje. Individualiai didesnis HbA1c tikslas gali būti taikomas seniai 2 tipo CD sergantiesiems vyresniems ir turintiems lydinčias ligas pacientams, bei 1 tipo CD sergantiesiems, kai griežta glikemijos kontrolė didina sunkių ir naktinių hipoglikemijų riziką.

Išvados
Intensyvi glikemijos kontrolė, siekiant HbA1c ≤7% tiek 1, tiek 2 tipo CD metu ženkliai sumažina mikrokraujagyslininių komplikacijų riziką, o jeigu pradėta anksti susirgimo pradžioje gali turėti naudos apsaugant ir nuo makrokraujagyslinių komplikacijų, ypač taikant įvairiapusį gydymą. Griežtesnė glikemijos kontrolė, siekinat HbA1c ≤6.5%, gali būti rekomenduota jaunesniems pacientams anksti ligos pradžioje, neturintiems diabeto komplikacijų ir lydinčių ligų. HbA1c tikslas 7.0-8.5% taikytinas vyresniems, seniai CD sergantiems, turintiems lydinčių širdies ir katujagyslių ligų bei diabeto komplikacijų pacientams, kuomet yra didelė hipoglikemijų rizika bei maža tikėtina gyvenimo trukmė
(lentelė - Individualūs glikemijos kontroles tikslai)
(paveikslas - Rekomenduojamas individualaus glikemijos tikslų parinkimas).


REKOMENDACIJOS
  • Glikemijos kontrolės tikslai turi būti individualūs, atsižvelgiant į paciento amžių, diabeto trukmę, hipoglikemijos riziką, kardiovaskulines komplikacijos, numatomą gyvenimo trukmę.
  • Tikslinis HbA1c daugeliui pacientų turėtų būti < 7.0 proc., siekiant išvengti mikrokraujagyslinių, o jeigu gydymas pradėtas anksti - ir makrokraujagyslinių komplikacijų.
  • HbA1c < 6.5 proc. gali būti tikslingas pacientams, naujai nustačius 2 tipo CD ir nesant komplikacijų, siekiant dar labiau sumažinti nefropatijos ir retinopatijos riziką, tačiau tai neturi didinti hipoglikemijų rizikos.
  • HbA1c  7.0 - 8.5 proc. gali būti rekomenduojamas pacientams, esant hipoglikemijų rizikai, sunkioms lydinčioms ligoms, išreikštoms širdies ir kraujagyslių sitemos ligoms, nedidelei numatomai gyvenimo trukmei, priklausomybei nuo aplinkinių.
 (lentelė - Individualūs glikemijos kontroles tikslai)
 (paveikslas - Rekomenduojamas individualaus glikemijos tikslų parinkimas)
  • Siektina alkio glikemija yra < 7.0 mmol/l, o glikemija 2 val. po valgio < 8.5 proc. mmol/l, kuomet nėra sunkių ar naktinių hipoglikemijų.
 
HbA1c - glikuotas hemoglobinas; CD - cukrinis diabetas; KV - kardiovaskulinis