B. ANTRO TIPO CUKRINIO DIABETO GYDYMAS INSULINU

SANTRAUKA
  • 2 tipo cukriniu diabetu sergančiųjų gydymas insulinu pradedamas, jei kombinuotas gydymas geriamaisiais glikemiją mažinančiais  vaistais tampa neefektyvus.
  • Gydymo insulinu režimo pasirinkimą lemia ne tik glikemijos kon­trolės rodikliai, bet ir paciento gyvenimo būdas, diabeto komplikacijos, gretutinės ligos, gebėjimas ir noras valdyti ligą.
  • Dažniausiai insulinoterapija pradedama  pridedant ilgo veikimo insulino vieną kartą per parą arba mišraus veikimo insulino vieną ar du kartus per parą.
  • Metforminas tęsiamas ir paskyrus insulino terapiją, jeigu nėra kontraindikacijų.

Tais atvejais, kai 2 tipo cukrinis diabetas naujai diagnozuotas ir HbA1c ≥ 8,5 proc., rekomenduojama skirti gydymą peroraliniais antidiabetiniais vaistais ir ilgo veikimo insulinu vakare (schema - Insulinoterapija naujai diagnozavus 2 tipo cukrinį diabetą, kai HbA1c ≥ 8,5 proc).
Jei HbA1c < 9,0 proc., o pacientas gydomas geriamaisiais antidiabetiniais vaistais su/be GLP-1 agonisto, rekomenduojama skirti bazinį insuliną kartu su GGMV (geriamieji gliukemiją mažinantys vaistai). 
Kai HbA1c > 9,0 proc. ir/ar glikemija pakyla daugiau nei 12–13 mmol/l 50 proc. matavimo atvejų,  gydyti mišriais insulinais, ar bazė-bolius terapija, parenkant pagal paciento gyvenimo būdą (schema - Insulinoterapijos pradžia, kai gydoma peroraliniais antidiabetiniais vaistais ± GLP-1 agonistais). Tais atvejais, kai skiriant bazinį insuliną ir peroralinius vaistus pasiekiama tikslinė alkio glikemija, bet HbA1c > 7 proc. ir/ar glikemija po valgio > 10 mmol/l, insulinoterapija intensyvinama (schema - 2 tipo cukrinio diabeto gydymas baziniu insulinu ir peroraliniais antidiabetiniais vaistais: gydymo intensyvinimas). 2015 m. ADA/EASD sutarime rekomenduojama prie bazinio insulino pridėti GLP-1 receptorių agonistą, o 2018 m. AACE sutarime prie bazinio insulino rekomenduojama pridėti DPP-4 agonistą, ,SGLT-2 receptorių antagonistą ar GLP-1 receptorių agonistą.  Skiriant mišraus veikimo insulinus, gydymo efektyvumas vertinamas pagal HbA1c, esant reikalui insulino dozės didinamos (schema - 2 tipo cukrinio diabeto gydymas bifaziu insulinu ir peroraliniais antidiabetiniais vaistais: gydymo intensyvinimas I), mišrūs insulinai skiriami 3 k/d (schema - 2 tipo cukrinio diabeto gydymas bifaziu insulinu ir peroraliniais antidiabetiniais vaistais: gydymo intensyvinimas II) arba pereinama prie intensyvios insulinoterapijos (schema - 2 tipo cukrinio diabeto gydymas bifaziu insulinu ir peroraliniais antidiabetiniais vaistais: gydymo intensyvinimas III). Pacientams, kuriems intensyvi terapija neefektyvi, rekomenduojama išbandyti insulino pompas, nuolatinį glikemijos monitoringą, insulino kombinacijas su kitais gliukozę mažinančiais vaistais nei metforminas (schema - 2 tipo cukrinio diabeto gydymas, kai bazė-bolius terapija neefektyvi).
2018m. AACE insulinoterapijos intensyvinimo schema (anglų k.)

REKOMENDACIJOS

HbA1c - glikozilintas hemoglobinas; GGMV - geriamieji glikemiją mažinantys vaistai